Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.10.2019 Rámcová zmluva OBMA-002/2019, zriadenie a prevádzka mobilnej aplikácie
57/19
550.00 € s DPH Obec Gánovce DataX Computing, spol. s.r.o. 07.10.2019
07.10.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve i dielo
58/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce TATRAMETAL PP s.r.o. 04.10.2019
25.09.2019 Zmluva o účelovom úvere č.0694/19/08743
56/2019
115000.00 € s DPH Obec Gánovce Československá obchodná banka, a. s. 25.09.2019
18.09.2019 Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB Podnikateľské konto
55/2019
0.00 € s DPH Obec Gánovce ČSOB, a.s. 17.09.2019
16.09.2019 Hromadná licenčná zmluva
53/2019
0.00 € s DPH Obec Gánovce SOZA -Slovenský ochranný zväz autorský 06.09.2019
16.09.2019 Zmluva o poskytnutí služieb
54/19
720.00 € s DPH Obec Gánovce INTERPROFIS, s. r. o. 13.09.2019
13.09.2019 Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora § 566 a nasl. Obchodného zákonníka z.č. 513/91 Zb.
52/2019
1980.00 € s DPH Obec Gánovce INPRO Poprad, s.r.o. 13.09.2019
11.09.2019 Zmluva o dielo 10.8.2019 / Oprava terasy, stien a ZTI, Športová 10, Gánovce
51/19
48993.50 € s DPH Obec Gánovce TATRAMETAL PP, s. r. o. 10.08.2019
11.09.2019 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
50/19
900.00 € bez DPH Obec Gánovce INTERPROFIS, s. r. o. 11.09.2019
06.09.2019 Zmluva o poskytnutí strážnej služby pri akcii Deň obce Gánovce 2019
47/19
312.00 € s DPH Obec Gánovce RR Group Security, s. r. o. 06.09.2019
06.09.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
48/19
52.00 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 28.08.2019
06.09.2019 Zmluva o umeleckom výkone
49/19
1300.00 € s DPH Obec Gánovce členovia skupiny Hudba z Marsu 06.09.2019
26.08.2019 Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie
46/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce BONTONFILM, a. s. 26.08.2019
08.08.2019 Dodatok č.19 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
42/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce Brantner, s. r. o. 07.08.2019
08.08.2019 Rámcová kúpna zmluva
43/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce LUNYS,s.r.o. 08.08.2019
Zobrazených 61 - 75 z celkových 634.
1 2 3 5 7 8 9 42 43