Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.04.2020 Dodatok č. 21 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Gánovce
12/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Brantner Poprad, s. r. o. 31.03.2020
17.04.2020 Zmluva o výpožičke
13/20
0.00 € s DPH Podtatranské múzeum Obec Gánovce 17.04.2020
15.04.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
11/20
68.25 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a. s. 30.03.2020
08.04.2020 Kúpna zmluva "Obstaranie materiálno-technického vybavenia - nábytok " pre MŠ
9/20
3544.56 € s DPH Obec Gánovce Scholmobile, s. r. o. 06.04.2020
08.04.2020 Zmluva č.O/01/2020 o nakladaní s odpadmi
10/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce FINEKOL, s. r. o. 31.03.2020
03.04.2020 Dodatokč. 1/2020 k Zmluve č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
8/20
1200.00 € s DPH Obec Gánovce Spišská katolícka charita 31.01.2020
02.03.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
7/20
6.50 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa 28.02.2020
28.02.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
6/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Slovak Telekom 27.02.2020
18.02.2020 Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o zriadení vecného bremena
5/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Východoslovenská distribučná, a. s. 13.02.2020
17.02.2020 Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
4/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce NATUR-PACK, a.s. 17.02.2020
11.02.2020 Kúpna zmluva o poskytovaní služieb č.63/TO/2020 - pravidelná údržba a havarijný servis verejného osvetlenia
3/2020
0.00 € s DPH Obec Gánovce ToP electric, s. r. o. 11.02.2020
28.01.2020 Zmluva o spolupráci IA MPSVR SR č. N2020 012 8004
2/2020
0.00 € s DPH Obec Gánovce Implementačná agentúra MPSVaR SR 28.01.2020
22.01.2020 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
1/2020
0.00 € s DPH Obec Gánovce Velička spol.s.r.o. 08.01.2020
13.01.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
81/19
65.00 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa 30.12.2019
27.12.2019 Kúpna zmluva uzatvorená podľa §409 a násl. Obchodného zákonníka
80/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce HYDINA KUBUS s. r. o. 27.12.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 702.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 46 47