Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.05.2019 Zmluva na sanitárnu techniku
26/19
60.00 € s DPH Obec Gánovce JOHNNY SERVIS, s.r.o. 21.05.2019
22.05.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2019
27/19
2000.00 € s DPH Združenie pre ochranu prírody Machaon International Obec Gánovce 20.05.2019
17.05.2019 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
24/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce LUNYS,s.r.o. 17.05.2019
15.05.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta Tatiana Ferencová
22/19
50.00 € s DPH Tatiana Ferencová Obec Gánovce 24.04.2019
15.05.2019 Zmluva o manažmente projektu 2019/04/PG
23/19
2850.00 € s DPH Obec Gánovce Obec Gánovce 14.05.2019
18.04.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H572-221-10 zo dňa 8.12.2017
10/2019
186500.00 € s DPH Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Obec Gánovce 16.04.2019
11.04.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
9/19
130918.36 € s DPH MV SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Gánovce 03.04.2019
11.04.2019 Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania
16/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce Obchodná akadémia 25.03.2019
11.04.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
17/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce 3W Slovakia s.r.o. 20.03.2019
11.04.2019 Zmluva o združenej dodávke plynu
18/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce Innogy Slovensko s.r.o. 01.04.2019
11.04.2019 Dohoda č. 19/36/§50J/15 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
19/19
6801.48 € s DPH Obec Gánovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad 17.04.2019
11.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prost. DPO SR
20/19
1400.00 € s DPH Obec Gánovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 05.04.2019
11.04.2019 Zmluva č. 5 o zabez. poskyt. soc. služby
21/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce Spišská katolícka charita 23.01.2019
11.03.2019 Zmluva o grantovom účte
15/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce Prima banka Slovensko, a.s. 11.03.2019
11.03.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov
14/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce NATUR - PACK, a.s. 07.01.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 634.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 42 43