Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.05.2022
Crz:17.05.2022 01:10
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
27/22
191.68 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a. s. 30.04.2022
16.05.2022
Crz:17.05.2022 01:10
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
28/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Slovak Telekom, a. s. 16.05.2022
16.05.2022
Crz:17.05.2022 01:10
Zmluva o nájme IP koncového zariadenia
29/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Slovak Telekom, a. s. 16.05.2022
16.05.2022
Crz:17.05.2022 01:10
Zmluva o poskytovaní služieb - evidenčný systém
30/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Brantner Poprad, s. r. o. 05.05.2022
13.05.2022
Crz:13.05.2022 12:13
Licenčná zmluva uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon medzi zmluvnými stranami
26/22
288.00 € s DPH Obec Gánovce eSYST, s. r. o. 09.05.2022
11.05.2022
Crz:11.05.2022 12:11
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
23/22
127.21 € s DPH Obec Gánovce innogy Slovensko, s. r. o. 11.05.2022
11.05.2022
Crz:11.05.2022 17:10
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2022 č. 2/2022
24/22
1500.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Švábovce, dcérocirkev Gánovc Obec Gánovce 04.05.2022
11.05.2022
Crz:11.05.2022 17:10
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2022 č. 4/2022
25/22
12500.00 € s DPH OZ Neandertal Obec Gánovce 04.05.2022
09.05.2022
Crz:10.05.2022 17:12
Zmluva č. 1422 434 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
21/22
1400.00 € s DPH Obec Gánovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 09.05.2022
09.05.2022
Crz:10.05.2022 17:12
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2022
22/22
4000.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Gánovce, OZ Obec Gánovce 04.05.2022
05.05.2022
Crz:10.05.2022 17:12
Prenájom stavebnej mechanizácie
20/22
82.68 € s DPH Obec Gánovce RAMIRENT, s. r. o. 04.05.2022
29.04.2022
Crz:10.05.2022 17:12
Nájomná zmluva na hrobové miesto Semančík
19/22
10.00 € s DPH Semančík Miroslav Obec Gánovce 25.03.2022
12.04.2022
Crz:10.05.2022 17:12
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
17/22
0.00 € s DPH Okresný súd Poprad Obec Gánovce 08.04.2022
12.04.2022
Crz:10.05.2022 17:12
Zmluva o dielo
18/2022
8300.00 € bez DPH Obec Gánovce Architeti on:off , s.r.o 31.03.2022
11.04.2022
Crz:10.05.2022 17:12
Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky. Zmluva o dielo č.4/2022
16/22
103175.69 € s DPH Obec Gánovce FEDAN, s. r. o. 28.03.2022
Zobrazených 76 - 90 z celkových 889.
1 2 3 4 6 8 9 10 59 60