Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.06.2021 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-408-045/2021 - hasičský automobil
42/21
114000.00 € s DPH Obec Gánovce Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR 14.06.2021
17.06.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A0689781
43/21
1.00 € s DPH Obec Gánovce Orange Slovensko, a. s. 10.06.2021
17.06.2021 Zámenná zmluva uzatvorená podľa § 611 Občianskeho zákonníka
44/21
0.00 € s DPH Obec Gánovce Bc. Daniel Šutko a Mgr. Alžbeta Šutková 14.06.2021
16.06.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke koncového zariadenia (tablet a SIM karty) pre účely sčítania obyvateľov
41/2021
0.00 € s DPH Obec Gánovce SR - štatistický úrad SR 15.03.2021
31.05.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 44/2017
40/21
72840.31 € s DPH Obec Gánovce ARPROG, a. s. 27.05.2021
27.05.2021 Darovacia zmluva - finančný dar pre účely zakúpenia AED defibrilátora
35/21
100.00 € bez DPH Obec Gánovce Palubjak Eduard, Palubjaková Renáta 26.05.2021
27.05.2021 Darovacia zmluva - finančný dar pre účely zakúpenia AED defibrilátora
36/21
50.00 € bez DPH Obec Gánovce Róbert Korenko, Ľudmila Benková 26.05.2021
27.05.2021 Darovacia zmluva - finančný dar pre účely zakúpenia AED defibrilátora
37/21
100.00 € bez DPH Obec Gánovce Ing. Peter Slavkovský 26.05.2021
27.05.2021 Darovacia zmluva - finančný dar pre účely zakúpenia AED defibrilátora
38/21
5.00 € bez DPH Obec Gánovce Ján Bobovský 26.05.2021
27.05.2021 Darovacia zmluva - finančný dar pre účely zakúpenia AED defibrilátora
39/21
50.00 € bez DPH Obec Gánovce Marek Návojský 26.05.2021
20.05.2021 Nájomná zmluva na hrobové miesto
34/21
10.00 € s DPH Alena Gergošová Obec Gánovce 20.05.2021
19.05.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č. 3/2020
31/21
0.00 € s DPH Podtatranské múzeum Obec Gánovce 30.04.2021
19.05.2021 Darovacia zmluva - finančný dar pre účely zakúpenia AED defibrilátora
32/21
200.00 € s DPH Obec Gánovce Hudáč Juraj 19.05.2021
19.05.2021 Zmluva o dielo - vypracovanie "Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN obce Gánovce"
33/21
15540.00 € s DPH Obec Gánovce Ateliér URBEKO, s. r. o. 18.05.2021
17.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
29/21
1400.00 € s DPH Obec Gánovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 17.05.2021
Zobrazených 31 - 45 z celkových 748.
1 3 5 6 7 8 9 49 50