Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.09.2019 Hromadná licenčná zmluva
53/2019
0.00 € s DPH Obec Gánovce SOZA -Slovenský ochranný zväz autorský 06.09.2019
16.09.2019 Zmluva o poskytnutí služieb
54/19
720.00 € s DPH Obec Gánovce INTERPROFIS, s. r. o. 13.09.2019
13.09.2019 Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora § 566 a nasl. Obchodného zákonníka z.č. 513/91 Zb.
52/2019
1980.00 € s DPH Obec Gánovce INPRO Poprad, s.r.o. 13.09.2019
11.09.2019 Zmluva o dielo 10.8.2019 / Oprava terasy, stien a ZTI, Športová 10, Gánovce
51/19
48993.50 € s DPH Obec Gánovce TATRAMETAL PP, s. r. o. 10.08.2019
11.09.2019 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
50/19
900.00 € bez DPH Obec Gánovce INTERPROFIS, s. r. o. 11.09.2019
06.09.2019 Zmluva o poskytnutí strážnej služby pri akcii Deň obce Gánovce 2019
47/19
312.00 € s DPH Obec Gánovce RR Group Security, s. r. o. 06.09.2019
06.09.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
48/19
52.00 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 28.08.2019
06.09.2019 Zmluva o umeleckom výkone
49/19
1300.00 € s DPH Obec Gánovce členovia skupiny Hudba z Marsu 06.09.2019
26.08.2019 Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie
46/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce BONTONFILM, a. s. 26.08.2019
08.08.2019 Dodatok č.19 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
42/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce Brantner, s. r. o. 07.08.2019
08.08.2019 Rámcová kúpna zmluva
43/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce LUNYS,s.r.o. 08.08.2019
31.07.2019 Zmluva o požičiavaní filmových DVD nosičov pre verejné premietanie
41/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce Magic Box Slovakia, s. r. o. 31.07.2019
26.07.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta
39/19
50.00 € s DPH Čonková Alena Obec Gánovce 25.07.2019
26.07.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta
40/19
10.00 € s DPH Slavkovský Jozef Obec Gánovce 25.07.2019
17.07.2019 Zmluva na prenájom Johnny WC a sanitárnej techniky
38/19
60.00 € s DPH Obec Gánovce JOHNNY SERVIS, s.r.o. 16.07.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 600.
1 3 5 6 7 8 9 39 40