Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.12.2022
Crz:27.12.2022 10:42
Zmluva o vydaní a používaní kvalif. certifikátu pre elektronickú pečať.
74/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 06.12.2022
20.12.2022
Crz:20.12.2022 17:15
Zmluva o nájme nebytových priestorov
73/2022
250.00 € s DPH Renáta Palubjaková Obec Gánovce 25.10.2022
06.12.2022
Crz:06.12.2022 11:26
Dohoda č. 22/36/012/29 o pomoci v hmotnej núdzi
72/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad 05.12.2022
28.11.2022
Crz:28.11.2022 11:26
Nájomná zmluva na hrobové miesto - Magdaléna Kokyová, Koloman Koky
71/22
20.00 € s DPH Magdaléna Gáborová Obec Gánovce 14.11.2022
18.11.2022
Crz:18.11.2022 13:40
Zmluva č. ŠOP SR-Z/258/2022/POP-002 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
69/22
8000.00 € s DPH Obec Gánovce Štátna ochrana prírody SR 14.11.2022
18.11.2022
Crz:18.11.2022 14:50
Zmluva o spolufinancovaní preložky verejného vodovodu
70/2022
22297.63 € s DPH Podtatranská ovdárenská spoločnosť, a.s. Obec Gánovce 25.10.2022
08.11.2022
Crz:08.11.2022 11:07
Zmluva o poskytnutí podpory
67/22
6517.50 € s DPH Obec Gánovce Slovenská agentúra životného prostredia 19.10.2022
08.11.2022
Crz:08.11.2022 11:07
Dohoda č. 22/36/010/36
68/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad 07.11.2022
04.11.2022
Crz:09.11.2022 01:45
Nájomná zmluva na hrobové miesto
65/22
10.00 € s DPH Gajdoš Rudolf Obec Gánovce 28.10.2022
04.11.2022
Crz:09.11.2022 01:45
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb č. 6 828 414 673
58/22-001
307.10 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a. s. 13.10.2022
04.11.2022
Crz:09.11.2022 01:45
Dohoda o urovnaní
66/22
104.52 € s DPH Obec Gánovce SOZA 30.09.2022
27.10.2022
Crz:27.10.2022 18:35
Zmluva o správe a prevádzkovaní cintorína
64/2022
50.00 €/mesiac bez DPH Obec Gánovce BAREZIO, s.r.o 30.09.2022
26.10.2022
Crz:26.10.2022 11:45
Zmluva o bežnom účte na dotácie
61/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce VÚB BANKA, a. s. 26.10.2022
26.10.2022
Crz:26.10.2022 13:34
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 59/20 zo dňa 27.10.2020
62/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Asfalty Tatry s. r. o. 12.08.2022
26.10.2022
Crz:26.10.2022 13:34
Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustan. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
63/22
31065.42 € s DPH Obec Gánovce Asfalty Tatry s. r. o. 26.10.2022
Zobrazených 31 - 45 z celkových 889.
1 3 5 6 7 8 9 59 60