Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.02.2020 Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o zriadení vecného bremena
5/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Východoslovenská distribučná, a. s. 13.02.2020
17.02.2020 Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
4/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce NATUR-PACK, a.s. 17.02.2020
11.02.2020 Kúpna zmluva o poskytovaní služieb č.63/TO/2020 - pravidelná údržba a havarijný servis verejného osvetlenia
3/2020
0.00 € s DPH Obec Gánovce ToP electric, s. r. o. 11.02.2020
28.01.2020 Zmluva o spolupráci IA MPSVR SR č. N2020 012 8004
2/2020
0.00 € s DPH Obec Gánovce Implementačná agentúra MPSVaR SR 28.01.2020
22.01.2020 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
1/2020
0.00 € s DPH Obec Gánovce Velička spol.s.r.o. 08.01.2020
13.01.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
81/19
65.00 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa 30.12.2019
27.12.2019 Kúpna zmluva uzatvorená podľa §409 a násl. Obchodného zákonníka
80/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce HYDINA KUBUS s. r. o. 27.12.2019
20.12.2019 Dodatok č.20 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Gánovce
78/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce Brantner Poprad, s. r. o. 20.12.2019
20.12.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2019
79/19
1238.00 € s DPH Obec Gánovce Združenie pre ochranu prírody Machaon International 21.10.2019
18.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta Zlatica Baričičová, č.m.120
76/19
30.00 € s DPH Zlatica Baričičová Obec Gánovce 17.12.2019
18.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta Zlatica Baričičová,č.miesta 245
77/19
10.00 € s DPH Zlatica Baričičová Obec Gánovce 17.12.2019
18.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta Zlatica Baričičová,č.m.75
74/19
20.00 € s DPH Zlatica Baričičová Obec Gánovce 17.12.2019
17.12.2019 Rámcová zmluva OBWE-002/2019 o vytvorení webového sídla obce
73/19
3325.00 € s DPH Obec Gánovce Prvá webová, spol. s. r. o. 07.10.2019
17.12.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta Zlatica Baričičová, č.m. 253
75/19
10.00 € s DPH Zlatica Baričičová Obec Gánovce 17.12.2019
16.12.2019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
72/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 19.11.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 634.
1 3 5 6 7 8 9 42 43