Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.10.2020 Zmluva o práve používania Služby ELWIS
51/20
1439.43 € bez DPH Obec Gánovce JRK Slovensko, s. r. o. 20.10.2020
23.10.2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
52/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce JRK Slovensko, s. r. o. 20.10.2020
22.10.2020 Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
57/20
40.00 € bez DPH Obec Gánovce BM PROTECT, s. r. o. 20.10.2020
22.10.2020 Darovacia zmluva
58/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce LUNYS, s. r. o. 13.10.2020
19.10.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta- Michal Dekan
56/20
10.00 € s DPH Ing. Božena Marcinková Obec Gánovce 15.10.2020
19.10.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta - Július Poliačik
55/20
10.00 € s DPH Ing. Božena Marcinková Obec Gánovce 15.10.2020
19.10.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta - J. Marcinko, Z. Marcinková, O. Marcinko
54/20
30.00 € s DPH Ing. Božena Marcinková Obec Gánovce 15.10.2020
19.10.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta - A. Dekanová, M. Dekanová
53/20
20.00 € s DPH Ing. Božena Marcinková Obec Gánovce 15.10.2020
12.10.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
46/20
87.75 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa 28.09.2020
12.10.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2020
47/20
1500.00 € bez DPH Dobrovoľný hasičský zbor Gánovce Obec Gánovce 12.08.2020
12.10.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2020 na záujmovú činnosť detí od 5 do 15 rokov
48/20
525.00 € bez DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Švábovce, dcérocirkev Gánovc Obec Gánovce 12.08.2020
12.10.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2020
49/20
1500.00 € s DPH Futbalový klub Gánovce Obec Gánovce 11.08.2020
12.10.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2020 na záujmovú činnosť detí od 5 do 15 rokov
50/20
734.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev , farnosť Hozelec Obec Gánovce 12.08.2020
30.09.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H572-221-10 zo dňa 14.12.2017
45/2020
177175.00 € s DPH Obec Gánovce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 30.09.2020
29.09.2020 Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb ( poistenie detí v MŠ)
44/20
61.40 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a. s. 31.08.2020
Zobrazených 46 - 60 z celkových 702.
1 2 4 6 7 8 9 46 47