Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.02.2024
Crz:01.02.2024 14:05
Zmluva o využívaní služby - ČSOB businessbanking lite
20/24
0.00 € s DPH Obec Gánovce Československá obchodná banka, a. s. 01.02.2024
01.02.2024
Crz:01.02.2024 14:05
Zmluva o bežnom účte
21/24
0.00 € s DPH Obec Gánovce Československá obchodná banka, a. s. 01.02.2024
01.02.2024
Crz:01.02.2024 14:05
Zmluva o poskytovaní služieb
22/24
360.00 € s DPH Obec Gánovce MEDIINVEST Consulting, s. r. o. 01.02.2024
31.01.2024
Crz:01.02.2024 01:46
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
18/24
0.00 € s DPH Obec Gánovce Gent, s.r.o 31.01.2024
25.01.2024
Crz:25.01.2024 16:19
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
14/24
0.00 € s DPH Ž. Návojská, H. Návojská, R. Návojský Obec Gánovce 25.01.2024
25.01.2024
Crz:25.01.2024 16:19
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - Ján Šašura
15/24
20.00 € s DPH Pavel Šašura Obec Gánovce 25.01.2024
25.01.2024
Crz:25.01.2024 16:19
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - Mária Šašurová
16/24
20.00 € s DPH Pavel Šašura Obec Gánovce 25.01.2024
25.01.2024
Crz:25.01.2024 16:19
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - M. Šašura, M. Šašurová
17/24
60.00 € s DPH Pavel Šašura Obec Gánovce 25.01.2024
24.01.2024
Crz:24.01.2024 16:40
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - P. Petrík, M. Petríková, M. Gajan, A. Gajanová
13/24
100.00 € s DPH Pavol Petrík Obec Gánovce 24.01.2024
23.01.2024
Crz:23.01.2024 12:56
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - Mária Gergošová
11/24
20.00 € s DPH Miroslav Semančík Obec Gánovce 12.01.2024
23.01.2024
Crz:23.01.2024 12:56
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - M. Gergoš, Z. Gergošová
12/24
20.00 € s DPH Miroslav Semančík Obec Gánovce 12.01.2024
18.01.2024
Crz:18.01.2024 12:46
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - Z. Lačná, M. Lačný
8/24
40.00 € s DPH Ing. Zlatica Kleinová Obec Gánovce 15.01.2024
18.01.2024
Crz:18.01.2024 12:46
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - O. Lačný, M. Lačný
9/24
40.00 € s DPH Ing. Zlatica Kleinová Obec Gánovce 10.01.2024
18.01.2024
Crz:18.01.2024 12:46
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - Július Koky
10/24
40.00 € s DPH Ľubomíra Kokyová Obec Gánovce 17.01.2024
17.01.2024
Crz:17.01.2024 11:51
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - M. Parajňáková, A. Parajňáková, J. Puchalová
4/24
120.00 € s DPH Mgr. Libor Lička Obec Gánovce 15.01.2024
Zobrazených 46 - 60 z celkových 1097.
1 2 4 6 7 8 9 73 74