Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.10.2022
Crz:24.10.2022 09:47
Zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
58/22
307.10 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a. s. 13.10.2022
24.10.2022
Crz:24.10.2022 14:29
Zmluva o dielo (Gánovce - preložka vodovodu na ul. Letná)
59/22
18581.36 € bez DPH Obec Gánovce Palstav Slovakia, s. r. o. 30.09.2022
24.10.2022
Crz:24.10.2022 14:29
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200128004 v rámci projektu Podpora a zvyšovanie kvality teránnej soc. práce
60/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Implementačná agentúra MPSVR SR 24.10.2022
21.10.2022
Crz:21.10.2022 09:10
Darovacia zmluva č.57/2022
57/2022
200.00 € s DPH Obec Gánovce Ing. Margita Dratvová 19.10.2022
14.10.2022
Crz:14.10.2022 10:10
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikujúcich FO
56/2022
296.66 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a.s. 13.10.2022
05.10.2022
Crz:05.10.2022 11:46
Rámcová zmluva číslo 2 4144 22 o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
54/2022
0.00 € s DPH Obec Gánovce AS Trading, spol.s r.o. 05.10.2022
05.10.2022
Crz:05.10.2022 13:20
Darovacia zmluva
55/2022
5000.00 € s DPH Obec Gánovce Marián Štelbaský 12.09.2022
21.09.2022
Crz:21.09.2022 19:05
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
53/2022
0.00 € s DPH Obec Gánovce Východoslovenská energetika a.s. 19.09.2022
14.09.2022
Crz:14.09.2022 12:10
Darovacia zmluva - pre účely rekonštrukcie soc. zariad.
50/22
200.00 € bez DPH Obec Gánovce Ján Macurák 12.09.2022
14.09.2022
Crz:14.09.2022 12:10
Darovacia zmluva - pre účely rekonštrukcie soc. zariad.
51/22
200.00 € bez DPH Obec Gánovce Ing. Michal Naď 12.09.2022
14.09.2022
Crz:14.09.2022 12:10
Darovacia zmluva - pre účely rekonštrukcie soc. zariad.
52/22
200.00 € bez DPH Obec Gánovce Ing. Stanislav Dratva 12.09.2022
12.09.2022
Crz:12.09.2022 12:56
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
49/22
1800.00 € s DPH Obec Gánovce Ing. Daniela Dudová auditorska spol., č. licencie 565 12.09.2022
31.08.2022
Crz:31.08.2022 17:04
Zmluva o reklame
48/22
0.00 € s DPH Whirlpool Slovakia, s. r. o. Obec Gánovce 30.08.2022
22.08.2022
Crz:22.08.2022 12:06
Nájomná zmluva na hrobové miesto - Helena Čarnogurská
46/22
10.00 € s DPH Peter Čarnogurský Obec Gánovce 22.08.2022
22.08.2022
Crz:22.08.2022 17:05
Nájomná zmluva na hrobové miesto
47/22
10.00 € s DPH Peter Čarnogurský Obec Gánovce 22.08.2022
Zobrazených 46 - 60 z celkových 889.
1 2 4 6 7 8 9 59 60